தமிழ் பட்டை மிளகாய் யின் அர்த்தம்

பட்டை மிளகாய்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு காய்ந்த மிளகாய்; மிளகாய் வற்றல்.