தமிழ் படிக்கல் யின் அர்த்தம்

படிக்கல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எடைக்கல்.