தமிழ் படிப்பகம் யின் அர்த்தம்

படிப்பகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பத்திரிகைகள் படிப்பதற்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பொது இடம்.