தமிழ் படிப்பாளி யின் அர்த்தம்

படிப்பாளி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு ஒரு துறையில் நிறையப் படித்துத் தேர்ச்சி பெற்றவர்.