பண்டாரம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பண்டாரம்1பண்டாரம்2

பண்டாரம்1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  ஆண்டி.

  ‘குளத்தை ஒட்டிய மண்டபத்தில் பண்டாரங்கள் படுத்திருந்தனர்’

 • 2

  வீடுகளில் சடங்குகளைச் செய்விக்கும், சில கோயில்களில் பூஜை பொறுப்பை மேற்கொண்டிருக்கும் ஒரு சமூகத்தைச் சேர்ந்த நபர்.

  ‘இந்தப் பிள்ளையார் கோயிலில் பண்டாரம்தான் பூஜைசெய்வார்’

 • 3

  (மடத்தைச் சேர்ந்த) சைவத் துறவி.

பண்டாரம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பண்டாரம்1பண்டாரம்2

பண்டாரம்2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (பழம்பெரும் கோயில், மடம் போன்றவற்றில்) புழக்கத்துக்குத் தேவையான பொருள்களை வாங்கி வைக்கும் அறை.

  ‘தினந்தோறும் இரவு பூஜை முடிந்ததும் பண்டாரத்தைப் பூட்டிச் சாவியைச் சுவாமி சன்னிதியில் வைத்துவிடுவார்கள்’