தமிழ் பண்டிதர் யின் அர்த்தம்

பண்டிதர்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (மொழி கற்பிக்கும்) ஆசிரியர்.

    ‘இவர் எங்கள் பள்ளியின் தமிழ்ப் பண்டிதர்’