தமிழ் பண்டிவாழை யின் அர்த்தம்

பண்டிவாழை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் ஒரு வகை வாழைப்பழம்.