தமிழ் பண்டு யின் அர்த்தம்

பண்டு

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பழங்காலம்; முன்பு.

    ‘இது பண்டுதொட்டு இருந்து வரும் பழக்கம்?’