தமிழ் பண்ணரிவாள் யின் அர்த்தம்

பண்ணரிவாள்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கதிர் அறுக்கும் அரிவாள்.