தமிழ் பணியாளர் யின் அர்த்தம்

பணியாளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (அலுவலகத்தில்) பணி புரிபவர்; பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டவர்.

    ‘அரசுப் பணியாளர்’
    ‘வங்கிப் பணியாளர் சங்கம்’