தமிழ் பண் யின் அர்த்தம்

பண்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (பொதுவாக) பாடல்.

  • 2

    உயர் வழக்கு ராகம்.