தமிழ் பண அஞ்சல் யின் அர்த்தம்

பண அஞ்சல்

பெயர்ச்சொல்