தமிழ் பதட்டம் யின் அர்த்தம்

பதட்டம்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு