தமிழ் பத்திராதிபர் யின் அர்த்தம்

பத்திராதிபர்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பத்திரிகை ஆசிரியர்.

    ‘தவறான செய்திகள் பிரசுரித்ததாகப் பத்திராதிபர் மேல் வழக்குத் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது’