தமிழ் பத்துப் பாத்திரம் யின் அர்த்தம்

பத்துப் பாத்திரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சமையலுக்கும் உணவு வைப்பதற்கும் பயன்படுத்திய, சுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டிய பாத்திரங்கள்.