தமிழ் பதனம் யின் அர்த்தம்

பதனம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கவனம்; ஜாக்கிரதை; பத்திரம்.

    ‘குழந்தையைப் பதனமாகப் பார்த்துக்கொள்’