தமிழ் பதின்பருவம் யின் அர்த்தம்

பதின்பருவம்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு பதின்மூன்று வயதிலிருந்து பத்தொன்பது வயதுவரை உள்ள இளமைப் பருவம்.