தமிழ் பதின்வயதினர் யின் அர்த்தம்

பதின்வயதினர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பதின்மூன்று வயதிலிருந்து பத்தொன்பது வயதுவரை இருப்பவர்கள்.