தமிழ் பதியன் யின் அர்த்தம்

பதியன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பதியம்போடுவதால் தனியாக முளைத்துவரும் செடி.

    ‘ரோஜாப் பதியன்’