தமிழ் பதிவிரதை யின் அர்த்தம்

பதிவிரதை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பத்தினி.