தமிழ் பதிவிறக்கம் யின் அர்த்தம்

பதிவிறக்கம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இணையதளத்திலிருந்து கணிப்பொறிக்குத் தகவல்களை வந்துசேரச் செய்யும் செயல்பாடு.