தமிழ் பனங்களி யின் அர்த்தம்

பனங்களி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பனம்பழத்தைப் பிழிந்து எடுக்கும் சாறு.

    ‘பனங்களியில் பணியாரம் செய்யலாம்’