தமிழ் பனங்காய் யின் அர்த்தம்

பனங்காய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உள்ளே மூன்று நுங்குகள் உள்ள, பனை மரத்தின் காய்.