தமிழ் பனங்கிழங்கு யின் அர்த்தம்

பனங்கிழங்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பூமியில் புதைத்த பனங்கொட்டையிலிருந்து முளைக்கும், நீளமான கூம்பு வடிவக் கிழங்கு.