தமிழ் பன்னீர்ப் புகையிலை யின் அர்த்தம்

பன்னீர்ப் புகையிலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வாசனைப் பொருள்கள் கலந்த தூள் புகையிலை.