தமிழ் பன்னீர் சோடா யின் அர்த்தம்

பன்னீர் சோடா

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு இனிப்புச் சுவை உடைய சோடா போன்ற பானம்.