தமிழ் பன்னீர் மரம் யின் அர்த்தம்

பன்னீர் மரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பன்னீர்ப் பூக்களைத் தரும் மரம்.