தமிழ் பனிஸ் யின் அர்த்தம்

பனிஸ்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பருமனாகவும் மென்மையாகவும் இருக்கும் ஒரு வகை ரொட்டி.