தமிழ் பப்பாசி யின் அர்த்தம்

பப்பாசி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பப்பாளி.