தமிழ் பீப்பாய் யின் அர்த்தம்

பீப்பாய்

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (பெரும்பாலும் மேல்பக்கத்தையும் கீழ்ப்பக்கத்தையும்விடச் சற்றுப் பெருத்த நடுப் பகுதியைக் கொண்ட) உருளை வடிவக் கொள்கலம்.

  ‘எண்ணெய்ப் பீப்பாய்’
  ‘ஒரு பீப்பாய்த் தண்ணீர்’

 • 2

  (கச்சா எண்ணெயை அளவிடும் அலகாக) (சராசரியாக) 120 லிட்டருக்கும் 159 லிட்டருக்கும் இடைப்பட்ட அளவு.

  ‘ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு பீப்பாய் கச்சா எண்ணெயின் விலை 34 டாலர்களாக இருந்தது’