தமிழ் பயத்தம்பருப்பு யின் அர்த்தம்

பயத்தம்பருப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பாசிப்பருப்பு.