தமிழ் பயத்தம்விளை மீன் யின் அர்த்தம்

பயத்தம்விளை மீன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் பதினைந்து செ.மீ. நீளத்தில் செதிள்களோடு வெளிர் மஞ்சளும் வெண்மையும் கலந்த நிறத்தில் இருக்கும் (உணவாகும்) கடல் மீன்.