தமிழ் பயந்தாங்கொள்ளி யின் அர்த்தம்

பயந்தாங்கொள்ளி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு சற்றும் தைரியம் இல்லாத நபர்.