தமிழ் பயனிலை யின் அர்த்தம்

பயனிலை

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    ஒரு வாக்கியத்தில் எழுவாயின் செயலையும் எழுவாய் பற்றிய விவரங்களையும் தெரிவிக்கும் சொல்.