தமிழ் பயிலரங்கம் யின் அர்த்தம்

பயிலரங்கம்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு பட்டறை.

    ‘நாட்டுப்புறவியல் பயிலரங்கம்’
    ‘அகராதியியல் பயிலரங்கம்’