தமிழ் பயில்வான் யின் அர்த்தம்

பயில்வான்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு மல்யுத்தம் புரிபவன்.

    ‘பயில்வான்கள் இருவரும் மேடைக்கு வந்தார்கள்’