தமிழ் பரீட்சகர் யின் அர்த்தம்

பரீட்சகர்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வினாத் தாள் தயாரிப்பவர் அல்லது விடைத் தாள்களைத் திருத்துபவர்.