தமிழ் பரத்தை யின் அர்த்தம்

பரத்தை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சங்க இலக்கியத்தில்) விலை மகள்.