தமிழ் பரமன் யின் அர்த்தம்

பரமன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இறைவன்.

    ‘பரமன் அடி போற்றுவோம்’
    ‘பிரமனாகிய பரமன்’