தமிழ் பரம்பரை யின் அர்த்தம்

பரம்பரை

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

 • 1

  (காலம்காலமாக) தொடர்ந்து வரும் சந்ததி; தலைமுறை; வம்சம்.

  ‘இவர் இந்தக் கோயிலின் பரம்பரை அர்ச்சகர்’
  ‘சில பழக்கங்கள் பரம்பரையாக வருபவை’

 • 2

  (பெயரடையாக வரும்போது) தலைமுறைதலைமுறையாகத் தொடர்ந்து வருவது.

  ‘தொழுநோய் பரம்பரை வியாதி அல்ல’
  ‘இருவருமே பரம்பரை எதிரிகள்’
  ‘விவசாயம்தான் எங்கள் பரம்பரைத் தொழில்’

 • 3

  ஒரு குருவை அல்லது ஒரு துறையின் முன்னோடியைப் பின்பற்றுபவர்களின் வரிசை.

  ‘இவர் பாரதிதாசன் பரம்பரையைச் சேர்ந்த கவிஞர்’