தமிழ் பரம்பொருள் யின் அர்த்தம்

பரம்பொருள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இறைவன்; கடவுள்.