தமிழ் பரமானந்தம் யின் அர்த்தம்

பரமானந்தம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஆன்மீகத்தில்) மிக உயர்ந்த இன்பம்.