தமிழ் பராக்கிரமம் யின் அர்த்தம்

பராக்கிரமம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உடல் வலிமையும் வீரமும்.

    ‘பராக்கிரமச் செயல்கள்’