தமிழ் பரிசுகேடு யின் அர்த்தம்

பரிசுகேடு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அவமானம்.

    ‘எனக்கு இந்தப் பரிசுகேடு தேவைதான்’
    ‘அந்தப் பரிசுகேட்டை ஏன் கேட்கிறாய்?’