தமிழ் பரிமளம் யின் அர்த்தம்

பரிமளம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு நறுமணம்.

    ‘பரிமளப் பொருள்கள்’
    ‘பரிமளத் தைலம்’