தமிழ் பரிவேடம் யின் அர்த்தம்

பரிவேடம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சந்திரனை அல்லது சூரியனைச் சுற்றிக் காணப்படும் வட்டம்.