தமிழ் பற்பேத்தை யின் அர்த்தம்

பற்பேத்தை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பல் ஈறில் உண்டாக்கும் வீக்கம்.

    ‘பற்பேத்தையினால் இரண்டு நாளாகச் சரியாகச் சாப்பிடவில்லை’