தமிழ் பற்றாசுக்கோல் யின் அர்த்தம்

பற்றாசுக்கோல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சூட்டுக்கோல்.