தமிழ் பற்றுதல் யின் அர்த்தம்

பற்றுதல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பிடிப்பு; பற்று.

    ‘அவருக்குக் குடும்பத்தின் மீது ஒருசிறிதும் பற்றுதல் கிடையாது’