தமிழ் பற்றை யின் அர்த்தம்

பற்றை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு புதர்.

    ‘முயல் பற்றைக்குள் ஒளிந்துகொண்டது’
    ‘பற்றைக் காடு’